ქ.დ -    პაციენტის ისტორია

ქ.დ.  49  წლის,  დიაგნოზი-  ქრონიკული  პროსტატიტი.  პროსტატის  ადენომა  I-II  სტადია,    პროსტატის  მოცულობა  64,3  ქსოვილის  სისქეში-პერიფერიულ  ზონებში  ისახებოდა  შერეული  ექოგენობის  და  ექოსტრუქტურის  მოცულობითი  წარმონაქმნები  დიამეტრით  22,  21,  18  მმ.  ნარჩენი  შარდი  -40  მლ.  კამელინით  მკურნალობის  ერთი  კურსის  შემდეგ  ზომა  36  გრ.  პროსტატის  პერიფერიული  ნაწილი  კეროვანი  ცვლილებების  გარეშე,  ლეიკოციტოზი  შემცირდა  (30-35  დან  10-15  მდე).

Created by MRG Web Studio