ლ.ა. -    პაციენტის ისტორია

  ლ.ა.  თელეთი.  ნაღვლის  სადინარის  სიმსივნის  გამო  ჩაუტარდა  ოპერაცია.  ოპერაციის  შემდგომ  პროფილაქტიკური  მიზნით  იმკურნალა  კამელინით.  პაციენტი  თავს  კარგად  გრძნობს.

Created by MRG Web Studio